Annons

Daniel Svensson:Buy and Hold-portföljen: Fem inköp och en emission

Buy and Hold-portföljen har numera 52 innehav och den här veckan är ytterligare fem på väg in. Vi behöver också ta ställning till emissionen i Scandidos. Teckna eller inte?

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 1
Bild 1 av 1

Buy&Hold-portföljen innehåller alla aktier som Börsplus sätter köpråd på. Vissa undantag finns dock, vilket man kan läsa om i denna krönika. Hur som helst är det dags för påfyllning igen. Fem nya aktier tar plats (inköpskurs inom parentes):

  • Infracom (12,74 kr)
  • Bravida (80 kr)
  • Bahnhof (23,95 kr)
  • Bredband2 (1,036 kr)
  • Medcap (99,40 kr)

Efter detta har portföljen 57 innehav. Förhoppningen är att den på sikt ska spegla hur framgångsrika Börsplus köpråd är. Så här långt i år är Buy and Hold-portföljen upp 17 procent vilket faktiskt är något lite bättre än index.

En fråga som hamnat på bordet är hur man bör agera i händelse av nyemissioner bland portföljbolagen. Detta efter att vi upptäckt att portföljen tilldelats teckningsrätter i portföljbolaget Scandidos som genomför en företrädesemission.

Vi har landat i hållningen att om vi fortfarande har kvar det köpråd på aktien som resulterade i att den hamnade i portföljen (eller en upprepning av detta råd) så tecknar vi i en eventuell emission.

Har det däremot gjorts en ny analays med ett neutralt råd gör vi det inte. Har det kommit en analys med säljråd blir frågeställningen inaktuell eftersom aktien då ska säljas ur portföljen.

I detta fall är köprådet kvar och vi tecknar i Scandidos emission. Förhoppningsvis blir kapitaltillskottet en vändning för bolaget som hittills inte gjort någon större succé rent kursmässigt i portföljen

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons