Bush utesluter inte kärnvapen

Under strecket
Publicerad
Annons

USA kommer att använda sig alla till buds stående medel - möjligen även kärnvapen - i kampen mot massförstörelsevapen. Den varningen har skrivits i den övergripande säkerhetspolitiska strategi som Bushadministrationen överlämnade till kongressen i går. I dokumentet framgår vidare att USA tänker ””förbehålla sig rätten att slå till med överväldigande styrka””.
Det finns emellertid även en hemligstämplad utförligare version av doktrinen, där Iran, Syrien, Nordkorea och Libyen tillhör de länder som namnges. Tillsammans utgör de här papperen en avsevärd omläggning av politiken, från förhindrande av vapenspridning i traditionell mening genom internationell diplomati till samma typ av föregripande insatser som stormakten USA under George W Bush officiellt fastlade tidigare i höst.
Det är ingen tillfällighet att den nya strategin, som drogs upp i maj, presenteras just nu när USA signalerat hårdare tag mot Saddam Hussein och amerikanska experter granskar det irakiska materialet som lämnats till
inspektionsorganet Unmovic.

Karin Henriksson

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons