Bush utesluter inte attack

Militära aktioner mot Iran kan inte uteslutas förklarade president Bush i går. På experthåll tar man samtidigt för givet att både Israel och USA sedan en tid tillbaka skickat in hemliga rekognoseringsstyrkor i Iran som ska leta upp tänkta bombmål.

Under strecket
Publicerad
Annons

perspektiv | Iran
Men så länge EU förhandlar med de iranska ledarna om handelslättnader i utbyte mot att regimen i Teheran stoppar en del av sina kärntekniska ambitioner - särskilt anrikningen av uran och uppbyggnaden av tungvattenreaktorer - anses inte risken vara nära förstående för ett ensidigt amerikanskt eller israeliskt angrepp mot Iran.

Men läget kan förändras dramatiskt om förhandlingarna mellan Iran och EU skulle nå vägs ände - eller om Bush- administrationen skulle tappa tålamodet med européernas försök att påverka Iran med hjälp av diplomatins piska och morot.
Den amerikanske säkerhetspolitiske experten Michael O”Hanlon vid tankesmedjan Brookings i Washington kommenterar läget för SvD:

Annons
Annons
Annons