Bush har börjat sin valrörelse tidigt

Under strecket
Publicerad
Annons

Den politiska konjunkturcykeln är inte död. James M Buchanan, som fick Nobelpriset i ekonomi 1986, har noterat att politiker ofta väljer att underbalansera statsbudgeten inför val i syfte att vinna röster från osäkra väljare.
Efter en lång period av räntesänkningar från Federal Reserve presenterade Vita huset i går ett finanspolitiskt stimulanspaket. Kärnan i paketet är ett avskaffande av utdelningsskatten, något som redan har lett till kursuppgångar på de amerikanska börserna.
Att avskaffa skatten på aktieutdelningar är förstås välkommet och lär gynna den amerikanska ekonomin på lång sikt. Men tidpunkten är illa vald. Skattesänkningarna borde ha kompletterats med nedskärningar i den federala budgeten, särskilt med tanke på att ett kostsamt krig mot Irak kan bli aktuellt.

I stället väljer Bush att förlänga arbetslöshetsunderstödet, något som lär minska sökintensiteten bland de arbetslösa och leda till högre arbetslöshet. En styrka i den amerikanska ekonomin, och något som skiljer USA från exempelvis
Tyskland och Sverige, är att stöd och bidrag inte ses som absoluta rättigheter. Det är synd att Bush i det avseendet är på väg åt fel håll.
Sänkningen av den högsta marginalskatten från 38,6 procent till 35 procent är bra, men mer behövs och skattesänkningar bör vara finansierade.
Ett långsiktigt mål borde vara att återföra den högsta marginalskattenivån till 28 procent i stället för att sänka skatterna för låg- och medelinkomsttagare. Men även på detta område faller presidenten till föga för frestelsen att ta hem marginalväljargrupper.
Genom att ägna sig åt kortsiktiga fördelningsresonemang accepterar Bush motståndarnas problemformulering. I stället bör diskussionen fokuseras på tillväxt och entreprenörskap. I USA har republikanerna möjlighet att sätta den politiska agendan. De kan göra det som de svenska moderaterna misslyckades med i höstens val.

Annons
Annons
Annons