Bush bör lära av Eisenhower

Under strecket
Publicerad
Annons

Thomas Hammarberg framhåller mycket riktigt på SvD Brännpunkt den 23 mars att det enda rimliga nu är att internationella fredsstyrkor placeras på Västbanken och i Gaza och att den israeliska armén dras tillbaka till de gränser som gällde före kriget 1967. Det kan vara skäl att erinra om att dessförinnan hade lugn rått i området i tio år!
I slutet av oktober 1956 anföll England och Frankrike tillsammans med Israel Egypten i ett desperat försök att återta Suezkanalen, som president Nasser nationaliserat några månader tidigare.

Annons
Annons
Annons