”BUP räcker inte – psykiska ohälsan är som en epidemi”

Samhället måste ta ett gemensamt ansvar för barn och unga med psykisk ohälsa. Det är inte möjligt att enbart förlita sig på att barn- och ungdomspsykiatrin ska klara den stora ökning som sker. Vi efterlyser ett samlat grepp, skriver ledare för BUP-kliniker i hela landet.

Under strecket
Publicerad

Vi inom sjukvården kan inte ”behandla” en obalans mellan krav och förmåga i ungdomars liv, skriver artikelförfattarna.

Foto: Janerik Henriksson/TT
Annons

En ökad andel barn och unga med psykisk ohälsa innebär ett ökat behov av insatser. Det är ett problem som den specialiserade barnpsykiatrin inte ensamt kan lösa. Regeringen vill enligt januariöverenskommelsen skapa en köfri barn- och ungdomspsykiatri, det är dock oklart hur. Barnpsykiatrin efterlyser ett samlat grepp där hela samhället engageras och där en förstärkning görs på de ställen det har störst effekt. Inte fler tillfälliga satsningar utan röd tråd och med oklar effekt.

Verksamhetschefer, chefsöverläkare och överläkare med medicinskt ledningsansvar inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Sverige, har nyligen haft sitt årliga möte där vi träffats och diskuterat aktuella frågor. På årets möte arbetade vi bland annat med hur man bäst skapar säkra system för att följa upp barn och ungdomar som gjort självmordsförsök, hur vi kan samarbeta nationellt kring barn som behöver psykiatrisk slutenvård samt att stora grupper barn kommer till BUP genom egen remiss eller på remiss från skolan på grund av psykisk ohälsa som främst är kopplad till skolan.

Annons
Annons
Annons