Bunden räntavinnare sedan 2005

Rörlig ränta är bäst på sikt brukar det heta. Men enligt SBAB:s chefsekonom Tomas Pousett ser det ut som att tvåårig bunden ränta varit bäst sedan sommaren 2005.

Under strecket
Publicerad
Annons

– Det är lite ovanligt. Går man tillbaka tio år så har det varit en fördel att ha haft rörlig ränta. Men från sommaren 2005 och framåt så ser det ut att ha varit fördel för korta bindningstider, framför allt med bindningstid på två år. Det här visar att tumregeln att det är bättre med rörlig ränta på lång sikt inte gäller i alla lägen.

Det råder dock viss osäkerhet eftersom man inte med säkerhet kan säga hur den bundna räntan utvecklas framöver. Det enda man kan säga med säkerhet är att det under perioden maj till oktober 2005 varit bättre med bunden ränta.

Annons
Annons
Annons