Aktieanalys

Daniel Svensson:Bulten: Ur gängorna

Underleverantören vinstvarnade nyligen och presenterar idag ett riktigt svagt halvårsresultat. Men snart ska de stora kontrakt Bulten vunnit under senare år gå i produktion. Kan det bli vändningen?

Uppdaterad
Publicerad

Bulten (67 kr) är en underleverantör av fästelement till fordonsindustrin. Skruvar, bultar, brickor med mera. De största kunderna är Ford, Jaguar och Volvo Cars. Bolaget tillverkar ungefär 60 procent av sina leveranser självt och då till stor del vid fabriken i Hallstahammar. Resten köps in externt.

Bulten
Börskurs: 66,10 kr
Antal aktier (miljoner): 20,0
Börsvärde: 1 322 Mkr
Nettoskuld: 595 Mkr
VD Anders Nyström
Styrelseordförande Ulf Liljedahl
SvD Börsplus huvudscenario
2018 2019E 2020E 2021E
Omsättning 3 132 3 069 3 376 3 545
- Tillväxt 9,7% -2,0% 10,0% 5,0%
Rörelseresultat 210 135 219 248
- Rörelsemarginal 6,7% 4,4% 6,5% 7,0%
Resultat efter skatt 146 98 162 183
Vinst per aktie 7,18 4,90 8,10 9,20
Utdelning per aktie 4,00 3,00 3,50 4,00
Direktavkastning 6,1% 4,5% 5,3% 6,1%
Avkastning på eget kapital 10% 6% 10% 11%
Operativt kapital/omsättning 48% 65% 63% 60%
Nettoskuld/EBIT 0,9 4,8 3,1 2,3
P/E 9,2 13,5 8,2 7,2
EV/EBIT 9,1 14,2 8,7 7,7
EV/Sales 0,6 0,6 0,6 0,5

Aktien har gått riktigt dåligt under det senaste året vilket är föga förvånande givet det som hänt på personbilsmarknaden. Hittills i år har bilproduktionen i Europa, som är Bultens huvudmarknad, minskat med 3,5 procent. Med en hög andel fasta kostnader, i form av produktionsanläggningar, har volymfallet drabbat vinsten vilket några siffror ur Q2-rapporten visar:

Bulten Q2 2019 Q2 2018 Förändring
Orderingång, Mkr 752 855 -12%
Omsättning, Mkr 781 810 -4%
Rörelsevinst, Mkr 21 57 -63%
Rörelsemarginal 2,7% 7,0%
Vinst/aktie, kr 0,71 1,99 -64%
Rullande* årsvinst/aktie, kr 5,6 7,8 -28%
* Senaste 12 månader

Det dramatiska tappet i resultat på över 60 procent beror till viss del på 6 Mkr i extra kostnader för en fabriksflytt i Kina. Den stora saken är dock att Bulten tvingats att dra ned sin produktion för att avveckla lager, vilket sänkt resultatet med 25 Mkr. Vi kan se att det rullande årsresultatet minskar 28 procent, till 5,60 kr/aktie, vilket är nästan på pricken lika mycket som Bulten-aktien fallit på börsen samma period, justerat för utdelning.

På kort sikt verkar den dåliga trenden bestå. Orderingången var tydligt mindre än omsättningen i Q2 vilket är ett tecken på fortsatt minskad försäljning. Lagernivån är dessutom fortfarande något hög och rörelsekapitalet på knappt 27 procent av omsättningen, klart över målbilden på 20 procent. Ledningen flaggar för att man fortsätter att hålla en lägre produktionstakt i början av tredje kvartalet.

Vad vi förstår gör ledningen, med nya VD Anders Nyström i spetsen, vad man kan i detta läge. Inköpen från externa fabriker har kapats hårt till förmån för de egna anläggningarna, vilket är rimligt. Investeringsnivån är hög inom Bulten men någon riktig oro för balansräkningen finns inte. Låneskulden ligger netto kring 350 Mkr. Investeringarna sker för att leverera nya order framöver och inte på spekulation.

Satsningen i Kina, där man i år tar cirka 20 Mkr i kostnad för en flytt som medger ökad produktion, ser kanske inte så vältajmad ut. Marknaden är ned 13 procent där hittills i år. Det är ändå inte fel att bredda intäktsbasen geografiskt. Bulten är lite väl beroende av Europa – och kanske även av England där man nu tvingas hålla extra lager på grund av riskerna för en oordnad Brexit och problem med import till kunderna där.

Men för att aktie ska få en revansch räcker det inte med att ledningen sköter bolaget på ett bra vis. Bulten behöver hjälp av att marknaden piggnar till. Får vi tro den analysfirma som bolaget använder sig av, LMC Automotive, så sker just detta då Europas bilproduktion spås stiga 3,3 procent nästa år. Teorin här är delvis att årets svaghet speglar tidigarelagda bilköp innan halvårsskiftet 2018 då tuffare miljökrav infördes. Den effekten klingar av med tiden.

Det bolaget själva lyfter fram är den stora pipeline av intäkter som kommer från nya kontrakt framöver. Bultens har ett koncept man kallar Fullserviceavtal. Det innebär att bolaget sköter all försörjning av fästelement inklusive logistik samt andra tjänster och har vunnit gehör på marknaden. Glädjande nog även på elbilsprogram för övrigt. Totalt säger Bulten att kontrakt med ett tillkommande värde på 65 miljoner euro ska vara i produktion 2021. Detta skulle ge en tillväxt på drygt 20 procent allt annat lika.

För tillfället verkar inte börsen tro särskilt mycket på det här med en bättre marknad och ovanpå det kraftigt ökande marknadsandelar för Bulten. Aktien värderas lågt.

Kurs-utv 1 år, % EV/Sales 2020 Rörelsemarginal 2020 EV/Ebit 2020 P/e-tal 2020
Autoliv Inc. -36,6 0,8 10,8% 7,2 8,6
Bufab -4,0 1,3 10,1% 12,5 12,7
Gränges -16,0 0,7 8,4% 8,1 8,3
Bulten -33,4 0,5 7,0% 7,2 7,8
SKF -5,0 1,0 11,0% 9,2 11,6
Trelleborg -29,6 1,3 14,0% 9,1 9,7
Medel 0,9 10,2% 8,9 9,8

Det är inte så konstigt eftersom ”upprampningen” av de vunna avtalen skjutits fram i tiden. För ett år sedan talade Bulten om att ha 64 miljoner euro i full produktion 2020. Nu är det alltså 2021 som gäller. Men samtidigt är det svårt att tro att biltillverkarna helt skrotar modellprogram innan de når full produktion. Rimligen borde Bulten stå inför en viss tillväxtperiod och får vi tro ledningen så ska det börja synas nu under andra halvan av 2019.

I så fall kanske förra veckans vinstvarning och den dystra halvårsrapporten markerar lågpunkten i den här cykeln för bolaget? Då lär aktien bli bra. Det förutsätter visserligen att marknaden inte fortsätter vara svag och att Bulten kan öka sin produktion utan extra merkostnader (som exempelvis Autoliv lider av då produktionsutrustningen behöver anpassas till varje nytt modellprogram).

Som cyklisk aktie är inte Bulten ett dåligt val men bolaget är förhållandevis litet och sårbart för faktorer utanför dess kontroll. Vi skulle avvakta någon rapport till och säkrare tecken på en vändning innan vi investerade.

___________________________

Mejla oss gärna på borsplus@svd.se om du har förslag eller frågor.

Ägare Värde (MSEK) Kapital
AB Axel Granlund 315,55 22,65%
Investment AB Öresund 191,98 13,78%
Lannebo Fonder 175,33 12,59%
Bulten AB 68,90 4,95%
Dimensional Fund Advisors 46,10 3,31%
Lazard Frères Gestion 29,13 2,09%
Spiltan Fonder 27,76 1,99%
Handelsbanken Fonder 27,66 1,99%
Tredje AP-fonden 25,02 1,80%
Berenberg Funds 24,23 1,74%
Källa: Holdings
Annons
Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons