Annons

Bullerreglerna måste förenklas

Oklara bullerregler fördröjer och komplicerar bostadsbyggandet. För att komma till rätta med bristerna föreslår Bullersamordningsutredningen ett nytt regelverk. Bland annat bör byggreglerna och miljöreglerna samordnas, skriver utredaren Anders Lillienau.

Under strecket
Publicerad

Buller är den vanligaste störningen i samhället. Många människor utsätts för höga bullernivåer i sin bostadsmiljö. Samtidigt har ett stort antal kommuner brist på bostäder och alltfler människor söker sig till städer och tätorter. Vid en fortsatt förtätning blir det allt svårare att hitta områden som är lämpliga för bostadsbyggande. Då blir även bullerutsatta miljöer intressanta.

Den problematik som följer av denna utveckling behöver hanteras med tydliga krav på att förebygga ohälsa när fler bostäder byggs. Det är bakgrunden till det förslag till nya bullerregler som jag i dag överlämnar till bostadsminister Stefan Attefall.

Annons
Annons
Annons