Annons

”Bullerdomar kan få stora konsekvenser”

Pia Pehrson och Sanna Tonemar.
Pia Pehrson och Sanna Tonemar. Foto: Pressbilder

I två nya domar åsidosätts Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller och Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus. En rättsosäker situation har uppstått, skriver juristerna Pia Pehrson och Sanna Tonemar.

Under strecket
Publicerad

Nyligen avkunnades två domar gällande bullernivåer vilka i värsta fall kan innebära begränsade möjligheter till förtätning av städer. Konsekvenserna blir i så fall kännbara för såväl svenskt näringsliv som samhället i stort.

Den ena domen gäller Kiviks Musteri AB. Bakgrunden till målet är att närboende vid upprepade tillfällen lämnat klagomål på störande buller från verksamheten när det gäller bolagets flasktillverkning. Miljönämnden i Ekerö kommun beslutade därefter om begränsad drift och bolaget förbjöds att blåsa upp flaskor på vardagar mellan klockan 22–06 och på helger, trots att det störande bullret understeg riktvärdena för industribuller och buller inomhus. Bolaget överklagade beslutet och målet gick hela vägen upp till Mark- och miljööverdomstolen, som den 28 maj 2019 meddelade dom i mål nr M 5652-18. Bolagets överklagan ogillades.

Annons
Annons
Annons