Annons
X
Annons
X

Budgetreglerna ska stå över dagspolitiken

Kortsiktiga politiska poänger ska inte få gå före stabiliteten i ekonomin. Det är händelserna i USA ett tydligt exempel på. I Sveriges riksdag tycks nu oppositionen med S och SD i spetsen vara redo att slopa det ramverk som håller samman statsfinanserna, skriver företrädare för Centerpartiet.

Finansminister Anders Borg på budgetpromenad den 18 september i år.
Finansminister Anders Borg på budgetpromenad den 18 september i år. Foto: LARS PEHRSON

BRÄNNPUNKT | BUDGETPROCESSEN

En bärande del i ramverket och budgetlagen är att beslut fattas om budgeten i sin helhet.

Det som håller på att hända i riksdagen, när Socialdemokraterna vill rycka ut en del av budgeten i samverkan med Sverigedemokraterna, det går bortom partipolitiken och bortom det kommande valet. Nu håller de spelregler, som vi slagit fast ska stå över dagspolitiken, på att ruckas i sina grundvalar.

Centerpartiet var med om att bygga upp dessa grundvillkor för starka statsfinanser. Vi tog ansvar för statens finanser under den förra krisen i början på 1990-talet. Även i opposition stod Centerpartiet fast vid en ansvarslinje där vi i samförstånd över blockgränsen med Socialdemokraterna byggde det ramverk som varit grundstenen för alla följande finansministrar, från Göran Persson till Anders Borg, samt för socialdemokratiska ordföranden i riksdagens finansutskott, exempelvis Jan Bergqvist och Sven-Erik Österberg. Det ramverket har hållit Sveriges finanser starka, det har bestått genom de nya kriserna, genom den värsta globala nedgången sedan 1930-talets depression. Men nu tycks en ny generation socialdemokrater beredda att offra det vi byggt upp för tillfällig politisk vinnings skull, i samförstånd med Sverigedemokraterna.

Annons
X

Den situation vi just nu ser i USA är ett tydligt exempel på de risker som ekonomin utsätts för när kortsiktiga politiska poäng sätts före stabila ramverk.

Den samlade oppositionen, med Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som huvudsakliga pådrivare, har nu tagit ett första aktivt steg mot att bli finanspolitiska hasardspelare, redo att slopa det ramverk som håller statsfinanserna samman. Genom ett så kallat utskottsinitiativ har oppositionsgruppen i riksdagen med stöd av Sverigedemokraterna beslutat sig för att lyfta ut och stoppa en enskild reformpost i budgeten. Något som är historiskt unikt. Aldrig har så skett sedan ramverket sjösattes. Dessutom öppnar Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna med flera för att framtida oppositionsgrupperingar kan bryta mot ramverket precis som oppositionen gör nu.

Det finanspolitiska ramverket ser till att finanspolitiken är långsiktigt hållbar och transparent. Ramverket består av ett antal principer, vissa reglerade i lag medan andra utgår från den praxis som gradvis utvecklats sedan krisen på 1990-talet.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  En bärande del i ramverket och budgetlagen är att beslut fattas om budgeten i sin helhet. Alla statens utgifter och intäkter beslutas om med ett klubbslag i Sveriges riksdag. Kompletta, finansierade alternativ ställs mot varandra. För att fälla regeringens budget krävs en majoritet för en annan budget. Genom denna ordning försvann möjligheten för oppositionen, oavsett politisk färg, att lägga till eller ta bort utgiftsposter utan att samtidigt ta ansvar för hur detta stämmer överens med helheten. Detta ger stabilitet och förutsägbarhet i budgetprocessen.

  Oppositionens utskottsinitiativ för att stoppa en intäktsförändring i budgeten är allvarligt. Med förslaget sätts ny praxis. Samma situation riskerar nu att inträffa i framtiden om och om igen. Närsomhelst kan en tillfällig riksdagsmajoritet plocka sönder en budget trots att partierna bakom attacken varken har en alternativ regering eller budget, precis det som ramverket var tänkt att förhindra. En opposition kan underminera den ekonomiska politik som sittande regering för. Det kan faktiskt bli än värre: att oppositionen lyckas plocka ut en del ur budgeten som den menar stärker statsfinanserna, men som regeringen menar försvagar dem, och hela budgeten hamnar i ett juridiskt limbo. Att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet dessutom skräddarsytt sitt förslag så att Sverigedemokraterna kan anta det bryter mot den praxis som funnits i riksdagen att aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna, direkt eller indirekt.

  En parlamentarisk utredning, utsedd av regeringen, håller just på att se över budgetprocessen och sätter de sista skrivningarna på pränt. Som en allvarlig parallell till den kortsiktiga attacken på budgeten har Socialdemokraterna plus Miljöpartiet plus Vänsterpartiet i utredningen dessutom motsatt sig att göra praxis till lagstadgade regler, socialdemokraterna tycks därmed överge sina forna principer.

  Detta är minst sagt oansvarigt för de som hävdar att de ska anförtros finansdepartementets nycklar.

  Det finanspolitiska ramverket har tjänat Sverige väl. Vad vi behöver är att kontinuerligt se över ramverket och därför är ett viktigt nästa steg att på pränt sätta ner en stor del av den praxis som uppstått. Men, det sista Sverige behöver i en tid av fortsatt internationell ekonomisk osäkerhet är att förtroendet för våra offentliga finanser urholkas. Ett förtroende som rönt stor internationell uppmärksamhet och som även tjänat som förebild för andra länder under den pågående krisen i vår omvärld. Socialdemokraterna var med om att bygga upp det finanspolitiska ramverket, tillsammans med Centerpartiet. Vi vädjar nu till dem att inte riva ned det vi en gång byggde upp, som tjänat flera regeringar så väl, för kortsiktig populisms skull.

  PER-OLA ERIKSSON (C)

  fd ordförande i riksdagens finansutskott

  MARTIN ÅDAHL (C)

  chefekonom, Centerpartiet

  PER ÅSLING (C)

  ekonomisk-politisk talesperson, Centerpartiet

  EMIL KÄLLSTRÖM (C)

  suppleant i finansutskottet

  Annons
  Annons
  X

  Finansminister Anders Borg på budgetpromenad den 18 september i år.

  Foto: LARS PEHRSON Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X