Annons

Budgetreglerna måste moderniseras

De budgetregler som gäller idag gör inte skillnad på löpande utgifter och investeringar. För att undvika att infrastruktur och forskning försakas måste Sverige ta fram ett nytt ramverk för ansvarsfulla satsningar. Det skriver nationalekonomen Christian Westerlind Wigström.

Under strecket
Publicerad

Behovet av att staten ökar investeringar i infrastruktur och forskning har framhävts från både höger och vänster under den senaste tiden och det är därför glädjande att regeringen inför höstbudgeten utlovar just detta. Dock är de nya satsningarna endast en kortsiktig lösning på en kronisk investeringsbrist som har sin grund i vårt nuvarande budgetpolitiska ramverk – ett ramverk med ursprung i 90-talets skuldsanering.

För att säkerställa ett kontinuerligt underhåll av befintlig infrastruktur och en förstärkning av svensk konkurrenkraft på sikt måste det budgetpolitiska ramverket revideras för att spegla en helt ny budgetsituation.

Annons
Annons
Annons