Budgetprognosen: Fortfarande lågkonjunktur

Regeringen bedömer att reformutrymme för hela mandatperioden uppgår till 40 miljarder kronor utöver de skarpa reformer som föreslås eller aviseras i denna budgetproposition.

Men Sverige befinner sig fortfarande i lågkonjunktur slår Anders Borg fast.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Detta utrymme för permanenta reformer kan dock bara uppstå om det sker en förbättring av det offentliga sparandet — utöver överskottsmålet — som är varaktigt, det vill säga att förbättringen beror på strukturella faktorer. Utrymmet ska inte intecknas i förväg, utan stämmas av inför varje nytt budgetår, står det i finansplanen.

”Sverige befinner sig fortfarande i lågkonjunktur med hög arbetslöshet. Och fortfarande finns risker att utvecklingen ska bli sämre än väntat. Det är därför viktigt att vi säkrar att de offentliga finanserna åter visar överskott liksom att vi förhindrar att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå. De kommande åren med hög tillväxt ska tas till vara så att fler, även de om ofta haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, börjar arbeta”, säger finansminister Anders Borg enligt ett pressmeddelande.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons