Annons

Budgeten ska lyfta förorten

Socialt utsatta stadsdelar över hela landet ska få hjälp att lyfta. I syfte att motverka utanförskapet i berörda områden har regeringen i kommande budget avsatt 200 miljoner kronor för 2013–2014. Mest går till de som presterar bäst.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Foto: SCANPIXBild 1 av 2

Giorgigs Dimakos och Adrienne Siklosi med sonen Bennet.

Foto: TOMAS ONEBORGBild 2 av 2

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Foto: SCANPIXBild 1 av 2

Giorgigs Dimakos och Adrienne Siklosi med sonen Bennet.

Foto: TOMAS ONEBORGBild 2 av 2
1/2

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Foto: SCANPIX
2/2

Giorgigs Dimakos och Adrienne Siklosi med sonen Bennet.

Foto: TOMAS ONEBORG

Rinkeby, Tensta, Ronna, Herrgården och Hjällbo hör till de femton stadsdelar som ska få del av regeringens utlovade miljoner. Bidraget – som är prestationsbaserat – delas ut efter en fördelningsmodell med tre kriterier: utbildning, sysselsättning och försörjningsstöd.

Samtliga områden utlovas pengar. Men mest går till dem som lyckas bäst i arbetet för minskat utanförskap.

–Det är högst osannolikt att alla presterar lika bra. Några stadsdelar kommer att få mer, andra mindre, säger integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Bakgrunden till satsningen är de sociala utmaningar som finns på en rad håll i landet, framhåller Ullenhag:

–Vi har ett antal stadsdelar, främst förorter, som aldrig lyft sig. Vi är i en situation där många barn växer upp i en miljö där vuxna inte har några jobb att gå till.

–Det är inte så att alla människor i de här områdena misslyckas. Men områdena har aldrig lyckats – de som får jobb flyttar i hög grad därifrån. Det är då vi fastnar i en situation med dåliga skolresultat och en arbetslöshet som är alldeles för hög.

Annons
Annons

Den utvecklingen ska nu vända. Kommunerna är viktiga aktörer, menar integrationsministern, men även staten kan bidra. Anslagna 200 miljoner utgör en del i det urbana utvecklingsarbetet, vilket syftar till att samordna insatser mellan stat och kommun i utvalda stadsdelar.

–Det här är en del i ett större arbete. Vi har stärkt rättsstaten med fler poliser och vi satsar på skolor i de mest utsatta områ- dena, säger Ullenhag och till- lägger att han också hoppas att så kallade nystartszoner – med skattelättnader för företagen – ska bli verklighet.

Pengarna som nu ska fördelas kan stadsdelarna ta del av tidigast i slutet av 2013, då första årets resultat värderats i förhållande till varandra. Just jämförelsen mellan aktuella områden tror Erik Ullenhag kommer att bli viktig:

–Om vi kan se varför det gick bra för en stadsdel och mindre bra för en annan, kan de också lära av varandra. På så vis kan vi få ett rejält kunskapsutbyte.

I går var Hodan Muhammed på Tensta marknad. Hon hade flera förslag på vad pengarna skulle kunna användas till i området.

–Först och främst till förbättrad hälsa. Sedan måste ung- domarna och barnen få någonstans att vara. Vi måste satsa på de unga annars blir det inte bättre. Barnen måste få en chans så att de kan växa som människor.

Tioåriga Hagar Bumar besökte marknaden med sin mamma och bror. Hon hade också förslag på hur det ska bli bättre i Tensta.

–Roligare lekplatser. Och så vill jag ha mer läxhjälp. Det är nästan bara de större barnen som får det.

Senem Dasdag hade en annan förhoppning:

–Att det flyttar hit fler svenskar. Vi måste umgås med varandra. Vi bor alla i Sverige.

Regeringen hoppas att de sammantagna satsningarna ska leda till att berörda stadsdelar når en brytpunkt:

–Människor ska känna att de kan stanna i de här områdena. Men då gäller det att leverera när det kommer till skola och arbetslöshet.

Enligt Erik Ullenhag är det inte omöjligt att kommande stöd permanentas längre fram:

–Det får vi utvärdera. Att jobba prestationsbaserat är väldigt nytt. Jag tror att det sättet att tänka på är nyckeln till att få i gång en positiv spiral.

Erik Ullenhag besökte också Tensta marknad. Där presenterade han ytterligare ett inslag som finns med i nästa års budget: det sedan länge diskuterade för- slaget om att flyktingar som vill behålla sin etableringsersättning måste flytta till en annan ort om de erbjuds arbete där.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons