Mats Wickman:Parkerna på Söder på väg att byggas över

Tjurbergsparken, Helgagatan.
Tjurbergsparken, Helgagatan. Foto: Tomas Oneborg

Har vår stad blivit viktigare som handelsvara snarare än som livsmiljö för våra invånare? Bebyggelsen hotar våra parker, och värst drabbat är det tätbebyggda Södermalm, skriver Mats Wickman.

Under strecket
Publicerad

Rastgården för småhundar hotas i Malongenparken.

Foto: Tomas Oneborg
Foto: Tomas Oneborg

Duvor i Tjurbergsparken.

Foto: Tomas Oneborg
Annons

Jag har i två tidigare artiklar här i SvD Kultur skrivit om hur hårt stadsdelsnämnderna handskas med Stockholms parker, men det finns ytterligare ett hot mot dem, nämligen att de bebyggs och därmed upphör att vara parker och offentliga rum.

Här hänger det största hotet över Södermalm. Flera av de mindre parkerna i stadsdelen är i farozonen: Malongenparken, Tjurbergsparken, Stigbergsparken och grönområdet mellan övre och nedre Lundagatan. I Malongenparken, i Tjurbergsparken och på Lundagatan ska det byggas bostäder och i Stigbergsparken en t-banenedgång till den nya tunnelbanestationen Sofia.

Annons
Annons
Annons