Annons

”Bryt svensk forsknings negativa spiral”

Foto: Therese Jahnson

Färre jobb inom forskning och utveckling leder till att allt ­färre unga satsar på en naturvetenskaplig utbildning. Därmed genereras ännu färre jobb. Naturvetarna vill bryta den negativa spiralen.

Under strecket
Publicerad

Ivar de la Cruz och Marita Teräs

Foto: Pressbild, privatBild 1 av 1

Företag i forskningsfronten lyfts ofta fram som Sveriges flaggskepp. Med ban­brytande upptäckter och ett gott innovationsklimat ska Sveriges självklara plats på den inter­nationella spelplanen befästas! Den forskning som avses har i de allra flesta fall sin grund i naturvetenskapliga frågeställningar och Sverige har i dag en fantastisk potential i disputerade naturvetare som vill ägna sitt arbetsliv åt forskning och utveckling (FoU). Närmare en tredjedel av Natur­vetarnas medlemmar har doktors- eller en licentiatexamen, vilket torde vara unikt i den fackliga värden.

Men stämmer bilden med verkligheten? I en färsk undersökning som Naturvetarna genomfört framgår att det har blivit mindre viktigt för naturvetares arbets­givare att anställa medarbetare med en forskar­utbildning. I årets undersökning svarar 34 procent av de privata arbetsgivarna att det är mycket viktigt eller viktigt. På samma fråga 2012 låg den andelen på 71 procent. En dramatisk förändring som oroar Natur­vetarna.

Annons
Annons
Annons