Bryt med flumpedagogiken

NORMLÖSHETEN Sedan 1960-talet finns en starkt antiauktoritär strömning i skolan, som hävdar att lärare och föräldrar utövar förtryck när de leder ungas utveckling. Ett tidigt tecken på ett samhälles förfall är bristande respekt för lärare, skriver professor Inger Enkvist.

Under strecket
Publicerad

Skolan är starten för en väl fungerande medborgare, skriver artikelförfattaren Inger Enkvist. Där ska ordning och reda råda.

Foto: INGVAR KARMHED
Annons

Många oroas idag över normlös­heten hos unga. Flera europeiska länder har infört undervisning i ”värden”, ibland som ett speciellt ämne med titeln medborgar­kunskap.

Hur lär man sig hänsyn till andra? I familjen är det grundläggande att alla tar och ger. Även spädbarnet tar och ger genom leenden och gester långt innan det kan tala.

Annons
Annons
Annons