Annons

Bryt loss sjukförsäkringen

Kostnaderna för sjukförsäkringen ökar med 10 miljarder i regeringens budget. Bakom det finns en trend: yngre generationer använder sjukförsäkringen oftare. För att värna vård, skola och omsorg bör sjukförsäkringen brytas ut ur statsbudgeten på samma sätt som pensionerna, skriver nationalekonomen Martin Ljunge.

Under strecket
Publicerad

Regeringen har genomfört omfattande reformer av sjukförsäkringen och förtidspensionen. Resultatet har varit en minskad nivå på utgifterna under flera år. Nu ökar dock utgifterna igen, en ökning som kan förklaras med trenden att yngre generationer använder transfereringar oftare än äldre generationer.

Min forskning har visat att varje yngre årskull har en procentenhets högre benägenhet att använda sjukförsäkringen under ett givet år. Det sker under en period med oförändrad ersättningsnivå. Med andra ord: varje årskull tar ett steg mot högre användning även om bidragen inte blir mer generösa. Användningen av sjukpenningen skiljer sig mellan olika grupper, som kön, utbildning, sektor med mera, men trenden är densamma i alla grupper. Yngre årskullar använder sjukförsäkringen oftare.

Annons
Annons
Annons