Kommentar

Ulf Eriksson:Brutal kommers runt livstolkning

Publicerad
Annons

Jag läste om Peter Hansens avhandling ”Romanen och verklighetsproblemet” från 1996, där han studerar den estetiska metoden i några romaner ur det svenska 60-talet. Många yngre tror att detta decennium var genompolitiserat. Men i början rådde ett öppnare läge och författarnas sanningsanspråk var mångfasetterade, ibland motsägelsefulla. Samtidigt satte mäktiga tankemönster sin prägel på debatten. Ett sådant var, som Hansen skriver, den ”ständigt omtalade socialpsykologin”.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons