X
Annons
X

Brott mot svensk grundlag?

Uppgifter som lagras kan hamna i fel händer, den personliga integriteten hotas och lagen kan bryta mot både den svenska grundlagen och Europakonventionen. Det menar kritiker mot datalagringsdirektivet.

Redan i den statliga utredningen kring hur datalagringsdirektivet ska implementeras i Sverige konstateras att det finns integritetsproblem med lagen. Det är också en slutsats som flera av de remissinstanser som i våras lämnade sina synpunkter på utredningen delar.

– Det här är ett oerhört stort ingrepp i den personliga integriteten. Det är ett paradigmskifte att börja övervaka och registrera människor som inte är misstänkta för brott, säger till exempel Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg till SvD.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X