Brott mot politiker kartläggs

För första gången ska Brottsförebyggande rådet (Brå) kartlägga brott mot politiker på alla nivåer. Cirka 15 000 förtroendevalda i kommun, landsting och riksdag ska tillfrågas om utsatthet för brott av olika slag. Frågorna handlar om vilka typer av brott de utsatts för samt deras oro för att utsättas och deras bild av säkerhetssituationen. Från och med 2013 ska undersökningen genomföras vartannat år.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Stockholm TT

Annons
Annons
Annons