Bronsålderseliten - ett internationellt jetset

Bronsåldern upplever en renässans. Intresset fokuseras nu på internationella aspekter och det kan leda till en helt ny syn på denna tidsepok.

Under strecket
Publicerad
Annons

Påkostade gravar och praktfulla föremål i guld och brons. Bronsåldern träder fram som en exceptionell högkultur i vår forntida historia. Nu försöker forskarna kartlägga hur Nordens samhällen och resande såg ut för drygt 3‑000 år sedan.
Bronsålderns näringslivstoppar satt inte hemma och utvecklade sina samhällen regionalt. Likt jetsetgängen i‑dag reste de runt och handlade med sina gelikar i öst och väst, köpte statusprylar och utbytte idéer. Efter sex års forskningar har arkeologerna professor Kristian Kristiansen och professor Thomas B Larsson fått fram en bild av bronsålderkulturernas politiska, religiösa och ekonomiska nätverk för över 3‑000 år sedan.

–‑Vi har försökt studera religiösa, politiska och sociala koncept hos bronsåldersmänniskorna och se hur de nordiska samhällena formades och påverkades av dessa långväga förbindelser, säger professor Thomas B Larsson vid Umeå universitet. Tillsammans med sin kollega har han försökt kartlägga hur vi i Norden påverkades av kulturerna kring östra Medelhavsområdet och vilka tankar och idéer vi tog till oss där­ifrån.
–‑Vid handel utbyter man inte bara varor utan även idéer,
säger Thomas B Larsson.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons