Annons

”Bromsa inte chans att återvinna fosfor”

Flera debattartiklar på Brännpunkt har påtalat behovet av återvinning av fosfor från reningsverk fritt från föroreningar. Tekniken finns, men inget händer i Sverige eftersom reningsverken saknar incitament för att återvinna fosfor. Det skriver Gunnar Thelin, fil. dr. i växtekologi och grundare av EkoBalans.

Under strecket
Publicerad

En resurssnål och kostnadseffektiv teknik är utvinning av fosfor i form av mineralet struvit (magnesium-ammonium-fosfat). Med tekniken kan mer än 50 procent av fosforn på reningsverk utvinnas i ren form, samtidigt som det ger kostnadsbesparingar.

Under de senaste tio åren har flera fullskaliga sådana anläggningar byggts i Europa: Belgien 7, Nederländerna 5, Tyskland 4, England 1, Danmark 1, men ingen i Sverige. Fosfor kan också utvinnas ur aska efter förbränning av slam, men det befinner sig ännu på utvecklingsstadiet. Ett enklare alternativ är att göra biokol av slammet med en pyrolysprocess där organiska miljögifter, läkemedelsrester och smittämnen destrueras och kadmium avlägsnas. Med en kombination av struvit- och pyrolysprocesserna kan 99 procent av den fosfor, som avskiljs på reningsverken, återföras hållbart.

Annons
Annons
Annons