Bromma flygplats kan inte stängas nu

En statlig utredning visar på en alarmerande låg beredskap för att möta den nya hotbildens krav att kunna använda landet flygplatser. En beredskapsökning kan ta fyra år. Därmed borde också förslagen om nedläggning av flygplatser eller införandet av en flygskatt tas bort från de pågående regeringsförhandlingarna. Det skriver Peter Larsson, vd för Svenska Regionala Flygplatser.

Under strecket
Publicerad
Annons

Många har uppmärksammat konsekvenserna av Miljöpartiets förslag om en stängning av Bromma flygplats och införandet av en flygskatt. Bland annat IATA och Riksdagens utredningstjänst har uppskattat att dessa förslag skulle innebära 34 000 förre jobb. Främst till följd av att mindre flygplatser kan tvingas stängas ned och andra angränsande arbetstillfällen försvinner. Dessa två frågor är nu en del av de pågående regeringsförhandlingar som pågår mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Samtidigt presenteras en helt ny statlig utredning som kan omkullkasta de två förslagen helt och hållet. Utredningen ”Försvarsmaktens behov av flygtrafiktjänst” (SOU 2014:65) har utrett Försvarsmaktens behov av flygtrafiktjänst och om flygtrafiktjänsten kan konkurrensutsättas. För att göra en sådan kartläggning har utredningen tittat på den nationella beredskapsplaneringen. Där visar utredningen på att det finns stora brister och att det saknas ett verkligt underlag. Det kommer ta cirka fyra år för att få en samlad bild och hinna teckna bindande civilrättsliga avtal mellan Försvarsmakten och de civila flygplatserna.

Annons
Annons
Annons