Brittisk lycka viktigare än svensk?

Alltmer tyder på att den samlade lyckan i ett samhälle kan ökas genom politiska beslut. Den svenska befolkningens upplevda lycka bör ges samma relevans som den brittiska. Därför är det dags att även i Sverige föra en seriös diskussion om hur man med politiska beslut baserade på forskningsresultat kan öka förutsättningarna för att göra människor lyckligare. Det skriver riksdagsledamöter från Miljöpartiet med flera.

Under strecket
Publicerad
Annons

Idag, 25 november, ger den brittiska regeringen uppdraget att den nationella enkät som på regelbunden basis skickas till hushållen ska kompletteras med frågor om upplevt välbefinnande. Syftet enligt premiärminister David Cameron är att ett lyckoindex, dvs den genomsnittliga befolkningens upplevda välbefinnande, bör påverka vilka politiska beslut som tas.

Redan på 1700-talet argumenterade den engelske filosofen Jeremy Bentham att målet för den offentliga politiken borde vara att maximera summan av lycka i samhället. Det är dock ingen enkel sak. Människor är individer och olika människor kan finna lyckan på delvis olika sätt.

Annons
Annons
Annons