”Bristfällig analys stoppar screening för cancer”

Ett undermåligt vetenskapligt underlag har förhindrat ett ­välinformerat ställningstagande till allmän screening för prostata­cancer. En ny analys av kunskapsläget måste göras så att Socialstyrelsen får ett korrekt faktaunderlag, skriver forskare och läkare verksamma inom prostatacancervården.

Under strecket
Publicerad

PSA-prov.

Foto: Dan Hansson
Annons

Socialstyrelsen beslutade nyligen att inte rekommendera allmän screening för prostatacancer. Åtminstone inte nu. Detta trots att den hälsoekonomiska analysen visar att ett allmänt screeningprogram minskar samhällets kostnader och ökar livskvaliteten jämfört med den oorganiserade testning som sker i dag. Socialstyrelsen uppmanar också män att själva ta initiativ till tidig diagnostik av prostatacancer eftersom sjukdomen inte ger några symptom förrän det är för sent.

Så vad är haken? Avgörande för Socialstyrelsens beslut är bedömningen av det vetenskapliga underlaget som gjorts av SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) på uppdrag av Socialstyrelsen. Alla vet att PSA-provet är oprecist. Det konstaterade Socialstyrelsen redan 2014 och samma bedömning har även gjorts i de flesta andra länder. Socialstyrelsen återupptog utvärderingen av prostatacancerscreening år 2016. SBU har därför tittat på värdet av möjliga tilläggstester för att förbättra precisionen i diagnostiken. Vi konstaterar att SBU:s analys är undermålig och inte bör godkännas som beslutsunderlag. Vi finner bland annat följande brister:

Annons
Annons
Annons