Annons

”Bristfällig analys av finansiella åtgärder”

Sverige behöver bättre kunna bedöma effekterna av de samlade åtgärder som vidtas inom penning- och finanspolitiken samt makrotillsynen inom ramen för det delvis nya makroramverk som införts efter finanskrisen. Det skriver Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Under strecket
Publicerad

Det behövs en mer genomgående analys av den samlade effekten från myndigheters makrotillsyn och politiska åtgärder, menar debattören. På bilden Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen, finansmarknadsminister Per Bolund och Riksbankschefen Stefan Ingves.

Foto: SvD Bild 1 av 2

Robert Boije.

Foto: Pressbild Bild 2 av 2

Det behövs en mer genomgående analys av den samlade effekten från myndigheters makrotillsyn och politiska åtgärder, menar debattören. På bilden Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen, finansmarknadsminister Per Bolund och Riksbankschefen Stefan Ingves.

Foto: SvD Bild 1 av 1
Det behövs en mer genomgående analys av den samlade effekten från myndigheters makrotillsyn och politiska åtgärder, menar debattören. På bilden Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen, finansmarknadsminister Per Bolund och Riksbankschefen Stefan Ingves.
Det behövs en mer genomgående analys av den samlade effekten från myndigheters makrotillsyn och politiska åtgärder, menar debattören. På bilden Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen, finansmarknadsminister Per Bolund och Riksbankschefen Stefan Ingves. Foto: SvD

De negativa erfarenheterna från finanskrisen har föranlett stora insatser för att öka stabiliteten i det finansiella systemet. Bland dessa ingår ett tydligare mandat för Finansinspektionen att bedriva makrotillsyn med utvidgade möjligheter att rikta åtgärder mot kreditgivningen. Ett finansiellt stabilitetsråd har inrättats med företrädare från regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden.

Annons
Annons
Annons