Brister vid var sjätte förskola

Vid var sjätte förskola, som Skolinspektionen oanmält besökte i maj, fick barnen inte tillräckligt med uppmärksamhet av personalen. Graden av tillsyn var lägre ju fler barn varje anställd hade ansvar för.

TT
Publicerad
Annons

Skolinspektionen besökte 101 slumpmässigt utvalda förskolor, och företrädesvis småbarnsavdelningar. Syftet var att få en bild av hur personaltäthet och gruppstorlek påverkar tryggheten för barnen. Vid fem av sex förskolor bedömdes tillsynen som tillräcklig, medan den alltså brast vid var sjätte. På de flesta av dessa var tillsynen otillräcklig hela eller större delen av dagen. Personalen hade ofta en passiv roll och när de talade med barnen var det ofta i form av tillrättavisningar.

Skolinspektionen påpekar att både barngruppernas storlek och personaltätheten var lägre i de besökta förskolorna den aktuella dagen, jämfört med rikssnittet. Den största barngruppen i de besökta förskolorna hade knappt tolv barn och den lägsta personaltätheten var 4,8 barn per anställd. Men det finns inga optimala siffror, enligt Renata Grelak.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons