Annons

Brister i skolmiljön hindrar inlärningen

Utbildningsminister Jan Björklund tycks vara helt blind inför det förfall som pågår när det gäller skolans fysiska miljö. Vi anser att skolpolitiken måste kompletteras med ett program för att förbättra skolans arbetsmiljö, skriver Astma- och Allergiförbundet med flera.

Publicerad

I dag presenterar Socialstyrelsen regeringsuppdraget ”att utreda problembilden på astma- och allergiområdet kopplat till arbetsmiljön i skolan”. Problem i skolor som Astma- och Allergiförbundet känner till är bland annat stor omfattning av fuktskador, dålig städning och bristfällig ventilation. De stora grupper och klasser som finns i dag försämrar dessutom luftkvaliteten, vilket kan ge ohälsa särskilt hos barn med astma och allergi. Det försvårar även koncentrationen och inlärningen.

Regeringens skolpolitik koncentreras i dag mycket på att genomföra åtgärder som rör betyg och lärarnas kompetens. Trots detta har skolresultaten inte blivit bättre och skolminister Jan Björklund fortsätter att rekommendera mer av den gamla medicinen, uppenbarligen helt blind inför det förfall som pågår när det gäller skolans fysiska miljö. Vi anser att skolpolitiken måste kompletteras med ett program för att förbättra skolans arbetsmiljö.

Annons
Annons
Annons