Brister i säkerhet hot mot personal och asylsökande

Antalet fall av våld, självmordsförsök och rymningar vid Migrationsverkets slutna avdelningar har ökat så mycket att säkerheten för personal och intagna är hotad. I en rapport från verket avslöjas allvarliga brister och nu ska antalet förvarsplatser fördubblas.

Under strecket
Publicerad
Annons

Incidenter där personal eller intagna hotats eller skadats har rapporterats vid drygt 200 tillfällen sedan Migrationsverket tog över verksamheten 1997. Allt fler rymmer, skadar sig själv eller hotar andra intagna. Antalet statistikförda incidenter har ökat med 45 procent de senaste fyra åren.
För att möta våldet och den ökande flyktingströmmen vill Migrationsverket kraftigt öka antalet platser och dela upp dem på fler och mindre enheter.

– Många här känner sig orättvist behandlade. En del är vanliga asylsökanden som myndigheterna befarar kommer att gömma sig. Andra är kriminella som har avtjänat sitt straff och väntar på utvisning. Det är klart att det är pressande att vara inlåst under sådana premisser och då inträffar också incidenter, säger Jan Anders Rapp, beslutsfattare på Carlslund, en av Migrationsverkets fyra så kallade förvarsenheter.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons