Annons

”Brister i nya lagar slår mot rättssäkerheten”

Regeringen har under de senaste åren konsekvent producerat regler och låtit göra utredningar där det helt saknas konsekvensbeskrivningar. När även kritik från Lagrådet ibland helt ignoreras är rättssäkerheten på väg att urholkas, skriver Anders Thorstensson och Göran Grén från Svenskt Näringsliv.

Under strecket
Publicerad

Andelen av allvarlig kritik från Lagrådet mot lagförslag har ökat påtagligt de senaste två åren, enligt debattörerna.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Andelen av allvarlig kritik från Lagrådet mot lagförslag har ökat påtagligt de senaste två åren, enligt debattörerna.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Andelen av allvarlig kritik från Lagrådet mot lagförslag har ökat påtagligt de senaste två åren, enligt debattörerna.
Andelen av allvarlig kritik från Lagrådet mot lagförslag har ökat påtagligt de senaste två åren, enligt debattörerna. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

I ett öppet och demokratiskt samhälle måste rättssystemet vila på en trygg och säker grund. Medborgare och företag ska kunna lita på att det finns fri- och rättigheter som staten och det offentliga inte inskränker, oavsett vilka partier som har makten. Tyvärr finns det anledning att känna oro för rättssäkerheten i Sverige.

Annons
Annons
Annons