Brister hos kommunala vattenverk

Nio av tio kommuner har så stora brister i sina vattenverk att dricksvattnet riskerar att bli förorenat. Det hävdar Livsmedelsverket i en ny rapport som Svenska Dagbladet har tagit del av.

Under strecket
TT
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Livsmedelsverkets inspektioner i de kommunala vattenanläggningarna visade bland annat på brister i renhållning, ordning, hygien, utbildning och skadedjurskontroll. Dessutom saknade drygt 40 procent av anläggningarna fungerande rutiner för provtagning, vilket kan innebära att otjänligt dricksvatten skickas ut i ledningarna.

En av förklaringarna till bristerna tros vara kommunernas ovilja att granska sina egna anläggningar.

Annons
Annons
Annons