Annons
X
Annons
X

Brister hos brottsmyndighet

Ekobrottsmyndigheten (EBM) får kritik av Riksrevisionen. Den som till vardags jagar skummisar i finansvärlden har inte full kontroll på sin egen bokföring. Dessutom brister det i den interna kontrollen på EBM. I sin senaste delårsrapport gjorde man en felredovisning på över åtta miljoner.

När EBM lämnade över sin delårsrapport för första halvåret 2003 fanns det fel i mångmiljonklassen och myndigheten får nu kritik av Riksrevisionen.

– De har gjort fel. De har beräknat sina pensionskostnader till ett för högt belopp men det är inga pengar som har försvunnit, säger riksrevisor Lennart Grufberg.
EBM räknade fel på avsättningarna för delpensioner. Enligt beräkningar från Statens Pensionsverk beräkning är skulden på 3 miljoner; EBM tog upp elva miljoner i skuld i sin delårsrapport. Det är ett räknefel på åtta miljoner och enligt Riksrevisionen uppfyller EBM:s delårsrapport inte kraven på årsredovisning och budgetunderlag.

– Det var ett missförstånd i beräkningen. Vi har beviljat en del personer delpension och då räknade vi fel när vi skulle beräkna kostnaderna för resten av året.

Annons
X

– Det har blivit fel. Men det har inte haft någon inverkan på vår beräkning av hur mycket pengar vi förfogar över, säger Rolf Holmquist, generaldirektör vid EBM.

**Lite pinsamt, eller?

– ** Det är beklagligt. När EBM
missar något blir det ju lite större rubriker. Men det görs ju fel i all verksamhet, säger Rolf Holmquist, generaldirektör vid EBM.
I delårsrapporten fanns också ett par andra fel som Riksrevisionen uppmärksammat:
Kostnader har sorterats in på fel ställe i balansräkningen.
En avsättning på 1,4 miljoner kronor för polispersonal har inte redovisats.
Men EBM får också kritik för bristande intern kontroll eftersom felet inte upptäcktes innan det hamnade i delårsrapporten:
”Ett väsentligt fel och andra betydande fel i delårsrapporten visar på stora brister i intern styrning och kontroll”, skriver Riksrevisionen i sin revisionsrapport.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Det är alltid besvärligt för myndigheter som befinner sig i en sådan roll som Ekobrottsmyndigheten eller Riksrevisionen här roll när man gör egna fel, säger Lennart Grufberg.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X