BRISTANDE TÅGUNDERHÅLL, INTE BOLAGISERING, SKULD TILL TRAFIKPROBLEMEN, MENAR STATISTIKER Bantning trots rekordtrafik

Under strecket
Publicerad
Annons

Det svenska järnvägssystemet är sårbart, eftersom resurserna utnyttjas till det yttersta. Trafiken har ökat, tågtrafiken har år från år slagit alla rekord. Men underhållet och investeringarna har inte följt med. Och den hårda belastningen gör att följderna blivit mer omfattande - när det blir något fel.

– Men jag kan inte se att konkurrensutsättning och bolagisering spelat någon roll för den utvecklingen, säger Mats Wiklund, statistiker som arbetar med en doktorsavhandling om järnvägssystemet. Det handlar i stället om allmänna nedskärningar, sedan mitten på 90-talet har man sparat pengar. Mer transporter för lägre pris - det är inget fel på det målet men det kan få konsekvenser som inte väntat sig. Ansvaret ligger i sista hand på politisk nivå, säger Mats Wiklund.

Annons
Annons
Annons