”Bristande rättssäkerhet när sjukpenning nekas”

Regeringens mål om färre sjukskrivningar har fått samma genomslag hos domstolarna som hos Försäkringskassan. Utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv är detta djupt oroande, skriver de fackliga juristerna Robert Sjunnebo och Tom Aspengren.

Under strecket
Publicerad
Robert Sjunnebo och Tom Aspengren skriver att förvaltningsdomstolarna måste upprätthålla principen om likabehandling och att den dömande verksamheten inte får påverkas av regeringens regleringsbrev.

Robert Sjunnebo och Tom Aspengren skriver att förvaltningsdomstolarna måste upprätthålla principen om likabehandling och att den dömande verksamheten inte får påverkas av regeringens regleringsbrev.

Foto: Pressbilder, Jonas Dagson/TT
Robert Sjunnebo och Tom Aspengren.

Robert Sjunnebo och Tom Aspengren.

Foto: Pressbilder
Annons

I september 2015 lanserade socialförsäkringsministern nya mål för Försäkringskassan. Det beskrevs under rubriken ”Regeringen tar krafttag för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro”. En viktig del i denna strategi var att uppställa som mål att nå ett sjukpenningtal om 9 dagar år 2020. Sjukpenningtalet anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år.

Annons
Annons
Annons