Bristande förståelse för mänskliga rättigheter

I dag är det åtta år sedan terroristattacken mot World Trade Center i New York. Attentaten i USA den 11 september 2001 och det efterföljande kriget mot terrorismen satte demokratiska och rättsstatliga principer på prov världen över, skriver Percy Bratt och Robert Hårdh på Civil Rights Defenders, tidigare Svenska Helsingforskommittén.

Under strecket
Publicerad
Annons

Sveriges agerande har i flera fall blottlagt brister i vårt rättssystem och samhällsskick. Det har också avslöjat en bristande förståelse bland ledande politiker och tjänstemän för grundläggande människorättsliga principer när det handlar om vårt eget land. Det rimmar illa med Sveriges höga svansföring internationellt i frågor om de mänskliga rättigheterna och visar på behovet av att balansera politikernas makt.

Annons
Annons
Annons