Annons

Bristande förståelse för mänskliga rättigheter

I dag är det åtta år sedan terroristattacken mot World Trade Center i New York. Attentaten i USA den 11 september 2001 och det efterföljande kriget mot terrorismen satte demokratiska och rättsstatliga principer på prov världen över, skriver Percy Bratt och Robert Hårdh på Civil Rights Defenders, tidigare Svenska Helsingforskommittén.

Publicerad

Sveriges agerande har i flera fall blottlagt brister i vårt rättssystem och samhällsskick. Det har också avslöjat en bristande förståelse bland ledande politiker och tjänstemän för grundläggande människorättsliga principer när det handlar om vårt eget land. Det rimmar illa med Sveriges höga svansföring internationellt i frågor om de mänskliga rättigheterna och visar på behovet av att balansera politikernas makt.

I november 2001 klargjorde den dåvarande amerikanske presidenten George W Bush att det inte finns någon plats för neutralitet i kriget mot terrorismen - att andra nationer ”antingen är med oss eller emot oss”. Sverige visade kort därefter sin lojalitet genom att gripa och överlämna Ahmed Agiza och Mohammed Alzery till CIA, som förde de två till tortyr och fångenskap i Egypten. Ingen hänsyn togs till det faktum att de anklagades för något som inte är ett brott i Sverige och inte heller till att det fanns en uppenbar risk att de skulle utsättas för tortyr.

Annons
Annons
Annons