Brist på gas pressar upp USA:s oljepriser

Under strecket
Publicerad
Annons

OSLO De senaste åren har det funnits ett överskott av naturgas i USA. Men 45 dagars kyla har vänt situationen till det motsatta. Naturgas och olja kan till en viss grad ersätta varandra och är på så sätt vanligtvis en säkerhetsventil när oljemarknaden är pressad i USA.
Det var fallet 1990 då Irak invaderade Kuwait. Även om oljepriset blev rekordhögt fanns det rikligt med naturgas. Nu är efterfrågan stor på naturgas.
Det gör att effekterna av att oljepriset eventuellt rusar i höjden blir ännu större i USA. Energimarknaden där är i sin tur så stor att det påverkar priserna i resten av världen.

Gasens motsvarighet till Brent och WTI, de två viktigaste riktmärkena för oljepriset, heter Henry Hub. Det är en knutpunkt för naturgasledningar i Louisiana i USA. Priset på råvarubörsen i New York sätts jämfört med leveranser därifrån. Under 2002 låg gaspriset i genomsnitt på 3:30 dollar per enhet (MMbtu). För några dagar sedan trefaldigades priset från sex till 18 dollar. Därefter föll det snabbt ned igen till
7:60 dollar. Men även det är ett mycket högt pris mot normalt.

Annons
Annons
Annons