Annons

Brist på både politisk vilja och försvarsstrategi

Under strecket
Publicerad

I sitt svar på min artikel på Brännpunkt 2/5 om regeringens förslag att avskaffa värnplikten framhåller Sten Tolgfors (8/5) att det inte handlar om en övergång till ett yrkesförsvar utan istället om ökad frivillighet och att förändringen är nödvändig eftersom det inte går att trygga Sveriges säkerhet med värnpliktsförband som enligt honom inte kan användas utanför landets gränser.

Begreppet frivillighet har en etablerad innebörd i svenska försvarssammanhang och avser olika slag av ideella insatser men används nu i en helt annan betydelse. Det avser varken ideella insatser eller frivillig värnpliktstjänstgöring utan ett anställningsförhållande grundat på att försvarsmakten framstår som en attraktiv arbetsgivare.

Annons
Annons
Annons