Brist på ämne kan vålla spädbarnsdöd

Nya forskarrön tyder på att plötslig spädbarnsdöd beror på nedsatt förmåga att ta emot signalsubstansen serotonin.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Spädbarn är som mest sårbara de första sex månaderna. Brister i vitala funktioner som andning, blodtryck, hjärtrytm och kroppstemperatur kan bli fatala.

Plötslig spädbarnsdöd inträffar inte sällan när barnet sover i en olämplig ställning. Nedsatta vitala funktioner kan i värsta fall leda till att barnet inte reagerar på den olämpliga ställningen utan andas in sin egen utandningsluft, syrefattig och mättad med koldioxid.

Annons
Annons
Annons