Annons

Briljant taktik gav Sverige stora segrar

Lennart Torstenson
Lennart Torstenson Foto: Mary Evans/IBL

”Han sägs ha varit en av Sveriges främsta militärer genom tiderna, och hans efternamn ser märkligt genomsvenskt och icke-adligt ut: Lennart Torstenson. Vem var han? Vad gjorde han som placerade honom i historieböckerna?”

Publicerad

Lennart Torstenson var inte ofrälse. Han tillhörde den gamla frälseätt som ibland hänvisas till som Forstenasläkten, som härstammade från senmedeltidens Västergötland. Förfäderna hade varit riksråd, häradshövdingar, ståthållare, lagmän och fogdar. Fadern Torsten Lindormsson, som varit trogen kung Sigismund, gick i början av 1600-talet i landsflykt för att undslippa Karl IX:s vrede. Den unge Lennart uppfostrades av farmordern och blev page hos Gustav II Adolf. Han stred vid kungens sida i Livland och studerade på 1620-talet krigskonst i Nederländerna. År 1627 erhöll han sitt första egna regementsbefäl och blev känd för sin duglighet.

Vad som framför allt gjort Lennart Torstenson ryktbar är hans briljans som artilleritaktiker. Han insåg bättre än någon annan hur man kunde vinna segrar på slagfältet genom effektivt bruk av lätt fältartilleri. Under Torstensons ledning blev den svenska arméns beväpning enhetligare, och krutets kvalitet förbättrades betydligt.

Annons
Annons
Annons