X
Annons
X

Briljant taktik gav Sverige stora segrar

"Han sägs ha varit en av Sveriges främsta militärer genom tiderna, och hans efternamn ser märkligt genomsvenskt och icke-adligt ut: Lennart Torstenson. Vem var han? Vad gjorde han som placerade honom i historieböckerna?"

Läs mer om Harrisons historia
Lennart Torstenson
Lennart Torstenson Foto: Mary Evans/IBL

Lennart Torstenson var inte ofrälse. Han tillhörde den gamla frälseätt som ibland hänvisas till som Forstenasläkten, som härstammade från senmedeltidens Västergötland. Förfäderna hade varit riksråd, häradshövdingar, ståthållare, lagmän och fogdar. Fadern Torsten Lindormsson, som varit trogen kung Sigismund, gick i början av 1600-talet i landsflykt för att undslippa Karl IX:s vrede. Den unge Lennart uppfostrades av farmordern och blev page hos Gustav II Adolf. Han stred vid kungens sida i Livland och studerade på 1620-talet krigskonst i Nederländerna. År 1627 erhöll han sitt första egna regementsbefäl och blev känd för sin duglighet.

Lennart Torstenson

Foto: Mary Evans/IBL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X