X
Annons
X

Leif Lewin: Brian Barry ser opartiskhet som politiskt ideal

Brian Barry.
Brian Barry. Foto: LIBRARY OF THE LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE

Nytta och rättigheter bildar ytterpolerna i det spänningsfält, inom vilket den liberala demokratin utvecklats. Att lägga den enskildes nytta – eller lycka eller intresse, språkbruket har växlat – till grund för en politisk ideologi har fungerat som en sköld mot övergrepp från allehanda envåldshärskare, vilka agerat utifrån "högre värden" och i Guds eller nationens eller klassens namn åsidosatt enskilda individers intressen. Nyttofilosofin kan leda till en paradox. För att skydda sina intressen kan enskilda finna det klokt att överlämna sina fri- och rättigheter till staten. Det var Thomas Hobbes lösning; med utgångspunkt i den enskildes nytta hamnade Hobbes i ett försvar för enväldet. John Locke är idéhistoriens replik på Hobbes konstruktion. Enligt Locke får inte staten kränka den enskildes rättigheter. Respekten för människans naturliga rättigheter är själva grundbulten i hans ideologi.

Brian Barry.

Foto: LIBRARY OF THE LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X