Annons

Leif Lewin:Brian Barry ser opartiskhet som politiskt ideal

I dag utses den engelske statsvetaren Brian Barry till årets skytteanske pristagare. Barrys liberala, politiska filosofi utgår från ett ideal om lika behandling av alla individer, vilket får honom att ta strid mot mångkulturalismens företrädare.

Under strecket
Publicerad

Brian Barry.

Foto: LIBRARY OF THE LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCEBild 1 av 1

Brian Barry.

Foto: LIBRARY OF THE LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCEBild 1 av 1
Brian Barry.
Brian Barry. Foto: LIBRARY OF THE LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE

Nytta och rättigheter bildar ytterpolerna i det spänningsfält, inom vilket den liberala demokratin utvecklats. Att lägga den enskildes nytta – eller lycka eller intresse, språkbruket har växlat – till grund för en politisk ideologi har fungerat som en sköld mot övergrepp från allehanda envåldshärskare, vilka agerat utifrån ”högre värden” och i Guds eller nationens eller klassens namn åsidosatt enskilda individers intressen. Nyttofilosofin kan leda till en paradox. För att skydda sina intressen kan enskilda finna det klokt att överlämna sina fri- och rättigheter till staten. Det var Thomas Hobbes lösning; med utgångspunkt i den enskildes nytta hamnade Hobbes i ett försvar för enväldet. John Locke är idéhistoriens replik på Hobbes konstruktion. Enligt Locke får inte staten kränka den enskildes rättigheter. Respekten för människans naturliga rättigheter är själva grundbulten i hans ideologi.

Annons
Annons
Annons