Annons
X
Annons
X

”Brexit riskerar att slå hårt mot tjänstejobben”

Som Sveriges tredje största exportmarknad för tjänster och fjärde för varor, riskerar brexit påverka Sverige mycket negativt. Den svenska regeringen måste nu agera kraftfullt för att säkra tjänsteexporten. Det skriver Anna-Karin Hatt och Lena Hagman, Almega.

Brexit och ekonomin

DEBATT | BREXIT

Att Storbritannien har röstat för att lämna EU kom som en chock för många och kan på sikt komma att slå hårt mot den svenska tjänstesektorn, om inte regeringen agerar kraftfullt för att förhindra höga handelshinder som slår mot den svenska exporten.

Av allt att döma kommer den formella processen kring Storbritanniens beslut att lämna EU och förhandla fram nya handelsavtal ta flera år, men redan nu påverkar osäkerheten som folkomröstningsresultatet skapar konsumtions- och investeringsviljan bland hushåll och företag, framför allt i Storbritannien. Som en reaktion på brexit har aktiekurserna fallit kraftigt på börser världen över, vilket speglar en ökad osäkerhet om den fortsatta försäljnings- och vinstutvecklingen bland de börsnoterade företagen till följd av brexit.

Idag är 66 000 svenska jobb avhängiga exporten från Sverige till Storbritannien, och cirka 40000 av dem finns hos tjänsteleverantörerna. Samtidigt står den privata tjänstesektorn idag för hälften av Sveriges BNP och 46 procent av den totala sysselsättningen.

Annons
X

Förra året uppgick den svenska tjänsteexporten till lite över 600 miljarder kronor. Hela 10 procent av det är tjänsteexport till Storbritannien. Och av den svenska exporten av immateriella rättigheter går en femtedel till Storbritannien. Storbritannien är alltså en enormt viktig exportmarknad för Sverige, inte minst för svenska tjänsteföretag, men en marknad som riskerar att krympa i och med att Storbritannien lämnar EU.

När Storbritannien lämnar EU och inte längre är en fullvärdig medlem av den inre marknaden kommer det leda till högre handelshinder mellan Storbritannien och EU:s medlemsländer. Det innebär att kostnaderna både för varu- och tjänstehandeln riskerar öka genom dessa nya handelsavtal. Skulle det hända riskerar Sverige tappa viktiga exportintäkter, framför allt om Storbritannien skulle välja att vända sig till billigare leverantörer av bland annat insatstjänster.

Risken är stor att de långsiktiga effekterna av brexit kommer bli ännu större och tydligare än vi idag kan förutse, men redan nu bedöms Storbritanniens BNP 2018 bli omkring 1,5 procent lägre än vad den hade blivit om Storbritannien valt att stanna kvar i EU. Om den bedömningen blir verklighet riskerar svagare tillväxt och svagare efterfrågan i Storbritannien leda till svagare import och lägre export från Sveriges till Storbritannien.
Sverige måste nu göra allt som står i vår makt för att förhindra att detta sker. Den svenska regeringens viktiga uppgift nu är att aktivt arbeta för att handelsavtalen mellan Sverige och Storbritannien inte får de negativa effekter på exporten i allmänhet och tjänsteexporten i synnerhet som många befarar.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Därför efterlyser Almega ett starkt och aktivt ledarskap från regeringens sida, och att regeringen, oppositionen, den svenska EU-kommissionären och de svenska EU-parlamentarikerna bilateralt och inom EU motverkar ökade handelshinder mellan Sverige och Storbritannien och mellan EU och Storbritannien.

  Anna-Karin Hatt

  vd Almega

  Lena Hagman

  chefekonom Almega

  Anna-Karin Hatt och Lena Hagman Foto: Henrik Ishihara/Almega, pressbild

  Annons
  Annons
  X

  Anna-Karin Hatt och Lena Hagman

  Foto: Henrik Ishihara/Almega, pressbild Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X