Hela denna artikel är en annons

Brexit-oro ger skakiga finansmarknader

Den senaste månadens ekonomiska statistik visar att världsekonomin fortsätter att växa, om än i långsam takt. Den senaste veckan har dock osäkerheten ökat och vi har fått se ett par dagar med riktigt svag börsutveckling.

– Vårt huvudscenario är fortfarande att Storbritannien väljer att stanna i EU. Vi räknar också med att global tillväxt ökar något under kommande kvartal, vilket bör ge stöd till mer riskfyllda tillgångar som aktier, menar Hagbarth.
– Vårt huvudscenario är fortfarande att Storbritannien väljer att stanna i EU. Vi räknar också med att global tillväxt ökar något under kommande kvartal, vilket bör ge stöd till mer riskfyllda tillgångar som aktier, menar Hagbarth.

En delförklaring är svag arbetsmarknadsstatistik från USA som väcker frågetecken kring styrkan i tillväxten och gör att nästa räntehöjning från Federal Reserve kan komma att skjutas på framtiden. Huvudskälet till börsoron är dock ökad osäkerhet kring Storbritanniens omröstning den 23 juni om fortsatt EU-medlemskap.

De senaste dagarna har den generella trenden i opinionsundersökningarna svängt, från en liten övervikt för stanna-sidan, ”Bremain” till att flertalet undersökningar indikerar övervikt för lämna, "Brexit". De flesta bedömare räknar fortfarande med en något större sannolikhet för stanna, men uppenbart är att osäkerheten ökat och att utgången får anses som oviss.

– De senaste dagarnas marknadsrörelser är en anpassning till den ökade Brexitrisken, och ger en bra indikation på vad som kan hända om Brexit blir ett faktum. Pundet har fallit, liksom börserna i såväl London som Stockholm och Europa som helhet. Vid en Brexit räknar vi med att dessa rörelser kan förstärkas, säger Johan Hagbarth, placeringsstrateg på SEB.

Kan ge kortsiktig effekt

Om pundet och börserna ligger kvar på dagens nivåer fram till omröstningen kan den kortsiktiga effekten bli nedgångar på minst 5-10 procent, men mindre om marknaden tar ut det i förskott och faller fram till omröstningen. Å andra sidan, om börserna ligger kvar på dagens nivåer och utfallet blir ett stanna kan vi räkna med en lättnadsreaktion och uppgångar i linje med den senaste tidens nedgångar.

– På lite längre sikt är bilden mindre tydlig. Det beror bland annat på hur politikerna hanterar den uppkomna situationen – särskilt vid en eventuell Brexit. Generellt gäller dock att Bremain även på sikt ger oss mer av ”business as usual”, även om stora politiska utmaningar kvarstår inom EU-samarbetet, inte minst givet de undantag som britterna förhandlat fram, säger Hagbarth.

Kan dämpa tillväxt

Vid en Brexit dämpas tillväxten i såväl Storbritannien som övriga Europa, samtidigt som ökad osäkerhet kring bland annat handel och investeringar riskerar att begränsa riskaptiten och därmed potentialen för europeiska tillgångar.

– Vårt huvudscenario är fortfarande att Storbritannien väljer att stanna i EU. Vi räknar också med att global tillväxt ökar något under kommande kvartal, vilket bör ge stöd till mer riskfyllda tillgångar som aktier, menar Hagbarth.

– Vårt huvudscenario är fortfarande att Storbritannien väljer att stanna i EU. Vi räknar också med att global tillväxt ökar något under kommande kvartal, vilket bör ge stöd till mer riskfyllda tillgångar som aktier, menar Hagbarth.

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons