Annons
X
Annons
X

Därför borde fler lära sig tyska och franska i skolan

När nu Storbritannien vill lämna EU behöver Sverige lägga större fokus på den fransk-tyska axeln i Europa. Därför blir det allt viktigare för svenskar att tala såväl franska som tyska, skriver två debattörer med erfarenhet av franska och tyska universitet.

(uppdaterad)
Svenskar måste lära sig tyska och franska för att kunna göra sin röst hörd i ett mer slutet Europa, skriver två debattörer.
Svenskar måste lära sig tyska och franska för att kunna göra sin röst hörd i ett mer slutet Europa, skriver två debattörer. Foto: Tomas Oneborg / TT

Kulturdebatt

Den tyske ambassadören Hans Jürgen Heimsoeth lyfter i sin debattartikel (SvD 24/2) upp att alltför många svenskar bara talar svenska och engelska. Utifrån EU:s trespråkighetsmål och den bildningsförlust som en alltför snäv språkkunskap ger argumenterar han för att fler borde studera tyska. Vi vill dock vidga perspektivet, och poängtera hur viktigt det är att fler svenskar studerar andra språk och i synnerhet förstår vikten av den fransk-tyska kulturaxeln i Europa.

Av historiska, kulturella och språkliga skäl har Sverige sedan andra världskrigets slut främst varit vänt åt den anglosaxiska världen. Det sägs ibland att Sverige är ett av världens mest amerikaniserade länder. Svenskar har goda engelskkunskaper och konsumerar mängder av amerikansk kultur – tv-serier, filmer, musik. I EU-sammanhang belyses alltsomoftast det nära samarbetet mellan Sverige och Storbritannien, och hur nära vi står varandra ideologiskt och kulturellt i allt från synen på frihandel till humor.

Annons
X

Därför har det senaste året chockerat många svenskar: Storbritannien väljer att fjärma sig från övriga Europa, och USA väljer en opportunistisk populist som skanderar isolationistiska slagord intill absurdum. I ljuset av 2016 bör Sverige fundera över var vi vill rikta vårt fokus. Vi menar inte att svenskar borde bli sämre på engelska eller sluta se på ”Sex and the city”. Däremot menar vi att svenskar har missat att den europeiska kontinenten kulturellt, politiskt och språkligt i stort sett domineras av den fransk-tyska axeln.

Samarbetet mellan Angela Merkel och François Hollande och deras respektive länder. För att få reellt inflytande i EU behöver fler svenskar lära sig tyska och franska. Foto: Michael Sohn/TT

Vi menar inte att svenskar borde bli sämre på engelska eller sluta se på ”Sex and the city”.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vi behöver bli bättre, precis som Heimsoeth säger, på att förstå, intressera oss för och lära oss det tyska språket och kulturen. Vi står nära varandra kulturellt, och handeln mellan länderna är stor. Före 1945 var tyska det självklara andraspråket vid svenska universitet.

  Men vi måste också börja intressera oss för den romanskspråkiga delen av Europa. Dels för att det är en annan gren på det språkliga släktträdet och ger en inblick i en ny kultursfär – ett steg närmre vårt grekisk-romerska arv och en kultur som är en motvikt till det anglosaxiska i västvärlden. Men också för dess viktiga kulturpolitiska ställning. Franska är i dag alltjämt det andra världsspråket efter engelskan och ett språk som talas på alla kontinenter.

  De perioder i historien när Europa har fungerat som bäst har varit när Frankrike och Tyskland har samarbetat.

  Dessutom blir det lätt att vi missar vikten av samspelet mellan framför allt Frankrike och Tyskland om vi inte också intresserar oss för det franska språket. De perioder i historien när Europa har fungerat som bäst har varit när Frankrike och Tyskland har samarbetat. Europas fred bygger i grunden på detta samarbete vilket innefattar en stark kulturell dimension där bland annat fransk-tyska tv-kanaler som Arte spelar stor roll.

  Ur svensk synvinkel innebär detta att vi måste lära oss både tyska och franska för att få reellt inflytande i EU nu när Storbritannien vill lämna EU. Här fyller svenska utlandsstudenter vid europeiska universitet en mycket viktig roll för att stärka det kulturella och politiska utbytet med dessa länder. Det kräver också ett kulturellt närmande till såväl Tyskland och Frankrike i Sverige. Språket är kulturens medel och därmed går vägen till ökad kulturell förståelse genom att fler svenskar intresserar sig för fler europeiska språk än svenska och engelska.

  Eric Luth

  Eric Luth är fil kand i litteraturvetenskap och har bl a studerat vid universiteten i Göttingen och Augsburg.

  Carl-Vincent Reimers

  Carl-Vincent Reimers är styrelseledamot i Swedish International Students and Alumni (SISA) och alumn vid Sciences Po Paris.

  Annons
  Annons
  X

  Svenskar måste lära sig tyska och franska för att kunna göra sin röst hörd i ett mer slutet Europa, skriver två debattörer.

  Foto: Tomas Oneborg / TT Bild 1 av 2

  Samarbetet mellan Angela Merkel och François Hollande och deras respektive länder. För att få reellt inflytande i EU behöver fler svenskar lära sig tyska och franska.

  Foto: Michael Sohn/TT Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X