Annons

Dick Harrison:Brexit är bara en krusning på ytan

Brittiska imperiet är historia – ovan Brittiska Guyana.
Brittiska imperiet är historia – ovan Brittiska Guyana. Foto: Barbara Cushing/Everett coellction/ IBL

Kejsare har störtats, imperier imploderat och fallit. Historieprofessor Dick Harrison manar till lugn inför brexit – historiens enda konstant är förändring.

Under strecket
Publicerad

I början av 1963 befann sig den svenske statsministern Tage Erlander på officiellt besök hos Charles de Gaulle i Frankrike. Detta var samtidigt som frågan om Sveriges eventuella anknytning till den gemensamma marknaden i Europa blivit ett storpolitiskt tvisteämne. På den tiden hette det inte EU utan EEC. Sverige, Storbritannien och några andra stater hade tills vidare valt att stå utanför och istället samarbeta inom frihandelsorganisationen EFTA, men det fanns starka opinioner för EEC-medlemskap även inom dessa länder. Storbritannien ville absolut in i systemet. I Sverige var opinionen delad, och statsministern själv var skeptisk.

Plötsligt, mitt under statsbesöket, räddades Erlander ur dilemmat genom att de Gaulle agerade mot britterna som Alexander den store mot den gordiska knuten – den i teorin olösliga knut som den makedoniske erövraren upplöste med ett svärdshugg. Frankrikes president klargjorde med skärpa att det inte kunde bli tal om att släppa in Storbritannien i EEC. Landet var alldeles för o-europeiskt, för främmande. Försvarspolitiskt var det snarast en förlängd del av USA, och utrikespolitiskt var det en global kolonialmakt med samväldespretentioner. Nej, britterna hörde inte hemma i EEC. Därmed var det även stopp för övriga EFTA-medlemmar. Historien upprepades 1967. Storbritannien släpptes inte innanför murarna förrän de Gaulle lämnat scenen.

Annons
Annons
Annons