Stig Strömholm:Brevskrivarens skiftande förklädnader

I dag kommunicerar vi ständigt via olika tekniska hjälpmedel, medan gammaldags brev skrivs alltmer sällan. Hur påverkar mediet avsändarens självbild?

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Vad skiljer ett brev från en biljett? Det är en av de frågor som inledningsvis ställs av den franske historikern Christophe Blanquie i en nyutkommen bok om en berömd hovmans och politikers korrespondens från slutet av 1600-talet och förra hälften av 1700-talet. Denna och ett antal liknande frågor tillmäts av den lärde författaren en betydelse som kan förefalla svårbegriplig för en nusvensk läsare. Själva idén att överhuvudtaget göra brevskrivningskonsten i allmänhet till ämne för en allvarlig och teoretiskt skarp diskussion ter sig säkert främmande. Och att fullfölja det redan i sig principiellt förbryllande ämnesvalet genom att gå vidare och ingående orda om denna utdöende litteraturarts olika delområden, deras karakteristiska egenskaper och deras inbördes relationer och avgränsningar, det framstår för denne läsare knappast som mer näraliggande och angeläget än att med lärdom och subtil argumentation beskriva och kommentera det tillämpliga förfaringssättet vid dressyr av cirkuselefanter eller de rätta turerna i en rituell svärdsdans.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons