X
Annons
X

Brevet till Frostenson räddade Akademien

Resolutionen till Katarina Frostenson räddade Svenska Akademien från fullständig upplösning. Men för att komma vidare krävs en extremt diplomatisk balansgång. Nu har Akademien gett en extern kraft i uppdrag att hålla i utredningen om sekretessbrott.

Vad innebär egentligen en resolution? I Svenska Akademiens egen ordlista förklaras det med orden "beslut, samfällt uttalande".

För att göra ett samfällt uttalande måste man vara enig – och det hade den svårt sargade Akademien inte varit under lång tid. Ständige sekreteraren Anders Olsson beskriver situationen innan man till slut kom överens om att skicka skrivelsen till Katarina Frostenson som "ytterst kritisk".

Svenska Akademiens ständige sekreterare Anders Olsson och tillträdande ledamoten, juristen Eric M Runesson, framhåller att utredningen av Katarina Frostenson är en öppen process.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 3

Anders Olsson, ständig sekreterare i Svenska Akademien, befarade att Svenska Akademien skulle lösas upp veckorna innan ledamöterna kom överens om resolutionen som skickades till Katarina Frostenson. "Situationen var ytterst kritisk", säger han.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 2 av 3

Anders Olsson, ständig sekreterare i Svenska Akademien, och tillträdande ledamoten Eric M Runesson i ständige sekreterarens tjänsterum i Börshuset i Stockholm.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 3 av 3
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X