Recension

Min allrabästa och ömmaste vän! Kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-talBrevet på 1700-talet var kvinnornas domän

Publicerad
Annons

Det handskrivna brevet, som idag är i det närmaste utrotningshotat, var en blomstrande och självklar del av 1700- och 1800-talets liv. Den stora mängd brev som skrevs av enskilda personer kan för nutida ögon verka smått osannolik och ger en vink om hur viktigt brevskrivandet faktiskt var. De brev som bevarats har dessutom utgjort en viktig källa för allehanda forskning.

Men bevarade brev bär inte bara vittnesbörd om dåtidens förhållanden och historiska fakta. Den forskning som tittar på brevet ur ett textperspektiv har för svenskt vidkommande − med några undantag − varit sorgligt eftersatt. Därför kan man säga att Marie Löwendahl delvis bryter orörd mark med sin avhandling Min allrabästa och ömmaste vän, där hon analyserar ett antal av svenska kvinnor författade 1700-talsbrev.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons