Brev är också litteratur

Under strecket
Publicerad
Annons

”Nu har jag talat om allt! Hvem för? För våren, för solen, för ekarne, för sälgblommorna, för blåsipporna, och klockorna sjöngo det och lärkan sade: ”gör det” Hvad har jag talat om? - Jag älskar Er!!!!”
Fem trappor ned under jorden i Humlegården tillsammans med hundratusentals andra författarbrev ligger det, August Strindbergs kärleksförklaring till Siri von Essen, inlett med det berömda: ”Jag vill, jag vill vara galen!”.
Kungliga bibliotekets handskriftsavdelning är byggd som en lång anonym korridor med stålgrå hyllor. En kraftig kontrast mot de känslostarka brev som ligger prydligt inbundna eller slarvigt hoprafsade i pappkartonger på hyllskivorna. Här finns fem kilometer brev, dagböcker, och andra privata papper.

Den största samlingen tillhörde Selma Lagerlöf. Omkring 42 000 brev till och från henne finns bevarade. August Strindberg var också en flitig brevskrivare. Drygt 9 000 av hans brev finns i dag i 22 utgivna volymer. Forskarna tror att ytterligare några hundra Strindbergsbrev fortfarande
finns spridda ute i världen. Gustaf Frödings brevsamling är också stor liksom Sven Delblancs.
Däremot finns nästan inga brev alls av 40-talets produktive och storsäljande Olle Hedberg, han brände så gott som hela sin korrespondens strax före sin död.
Mycket lite finns bevarat av Herbert Tingstens korrespondens medan Carl Milles brev upptar flera hundra kartonger.
En del brev efterfrågas oftare än andra. Anders Burius, chef för handskriftsavdelningen talar om de (i forskarkretsar) plötsligt uppblomstrade författarbreven respektive de alltid efterfrågade. Till de förstnämnda hör bland andra Lindegren och Lagerkvist. Sigfrid Siwertz stora samling är det däremot ingen som begär fram i dag.

Annons
Annons
Annons