Annons
X
Annons
X

Bredda ansvaret för ätstörningar

Uppskattningsvis 100000 svenskar lider av någon form av ätstörning. En tidig insats vid insjuknandet är viktig. Trots detta är det långa väntetider till behandling, skriver representanter för forskningsinstitutioner och ätstörningskliniker.

Vi stödjer Frisk & Fris arbete med att stimulera den offentliga diskussionen om kroppsideal och motverka marknadsföring av magerhet. Men det är inte det enda problemet som behöver åtgärdas, skriver författarna. Bilden visar Miss Skinny-kampanjen.
Vi stödjer Frisk & Fris arbete med att stimulera den offentliga diskussionen om kroppsideal och motverka marknadsföring av magerhet. Men det är inte det enda problemet som behöver åtgärdas, skriver författarna. Bilden visar Miss Skinny-kampanjen. Foto: HANNA KIHLANDER

BRÄNNPUNKT | ANOREXI

För att komma åt problemet med ätstörningar behövs åtgärder på bred front.

För några veckor sedanreagerade många på den omdebatterade Miss Skinny-kampanjen som lanserades av Riksföreningen mot ätstörningar, Frisk & Fri. Avsikten med kampanjen var att fokusera på problemet med ätstörningar och stimulera debatt om rådande smalhetsideal. I våras var många upprörda över uppgiften om att modellagenturer letade nya modeller utanför ätstörningskliniker.

Undertecknade ätstörningsforskare och -behandlare anser att det är dags att uppmärksamma ätstörningsproblematiken på bred front. Uppskattningsvis 100000 svenskar lider av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller andra ätstörningar. De drabbade är både kvinnor och män, unga och gamla. Majoriteten är inte underviktiga, utan normalviktiga eller överviktiga. Ätstörning är en dold sjukdom som det ofta tar många år innan den som är drabbad söker hjälp för. För dessa personer domineras den dagliga tillvaron av tankar på mat och vikt som begränsar livet på ett omfattande sätt. De lever i en ensam och hemlig värld av hetsätning, kräkning, laxermedelsmissbruk, tvångsmässig träning och ständiga försök att få ordning på livet med hjälp av olika bantningsmetoder. Depression, ångest, missbruk eller självskadebeteenden förekommer ofta och försvårar behandling och tillfrisknande. Inombords är förvirring, skuld, tilltagande uppgivenhet och djupgående skamkänslor inför den egna kroppen vanliga upplevelser. Ätstörningen kan även ge kroppsliga skador i form av benskörhet, allvarliga saltrubbningar som kan leda till hjärtpåverkan, tandskador med mera. I vissa fall leder ätstörningen till en alldeles för tidig död; anorexia nervosa är en av de psykiatriska sjukdomarna med högst dödlighet.

Annons
X

Orsakerna till ätstörningar står att finna i ett komplext samspel mellan biologiska, psykologiska och sociala faktorer, som vi i dag vet alldeles för litet om. Det går inte att peka ut en enskild orsak till att någon drabbas och det är svårt att förutse både vem som kommer att insjukna och vem som kommer att ha svårt att ta sig ur sjukdomen. Det vi däremot vet är att bantning är en viktig riskfaktor för att utveckla ätstörningar.

Vi stödjer Frisk & Fris arbete med att stimulera den offentliga diskussionen om kroppsideal och motverka marknadsföring av magerhet i reklam, mode och medier. Men detta är inte det enda problemet som behöver åtgärdas. Vi vet i dag att tidiga insatser vid insjuknade leder till minskat lidande och snabbare tillfrisknande. Trots detta är det långa väntetider till behandling och många patienter upplever att de inte får den vård de behöver. Mer resurser och kunskap behövs för att tidigt upptäcka problemen och sätta in adekvata åtgärder.

Det är därför angeläget att:

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se


  Utbilda skolpersonal och andra i första linjens hälso- och sjukvård, så att de tidigare kan upptäcka och åtgärda ätstörningsproblem.


  Korta väntetiderna till specialistvård, så att alla patienter snabbt kan få adekvat behandling.


  Stimulera forskning kring de grupper av patienter som vi i dag har dålig behandlingsframgång med.


  Stimulera forskning och öka fokus på att förhindra återinsjuknande bland patienter som tillfrisknat.


  Inrätta ett nationellt kunskapscentrum för ätstörningar, där forskning, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte kan samordnas.

  För att komma åt problemet med ätstörningar behövs åtgärder på bred front. Vi kan inte bara utkräva ansvar av massmedier och modebransch, utan vi måste alla ta ansvar för vilka varor och tjänster vi köper, hur vi ställer oss till frågor om kropp och skönhet, och därigenom bidra till att förändra skeva och destruktiva kroppsideal. Tillsammans måste politiker och beslutsfattare, skolpersonal och andra ungdoms- och idrottsledare, hälso- och sjukvårdspersonal och forskare verka för ett samhälle som i möjligaste mån förebygger utvecklingen av ätstörningar och som på bästa sätt tar hand om dem som ändå drabbas.

  YVONNE VON HAUSSWOLFF-JUHLIN

  Stockholms centrum för ätstörningar/KI

  CLAES NORRING

  Stockholms centrum för ätstörningar/Centrum för Psykiatriforskning, Stockholms läns landsting/KI

  TABITA BJÖRK

  Psykiatriförvaltningen, Örebro läns landsting

  ANNA-MARIA AF SANDEBERG

  Stockholms centrum för ätstörningar

  MONICA FORED

  Capio Anorexi Center

  CAROLINE MATTON

  Capio Anorexi Center

  ATA GHADERI

  Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI

  ANDREAS BIRGEGÅRD

  Svenska Anorexi/Bulimi Sällskapet, Centrum för Psykiatriforskning, Stockholm

  SANNA AILA GUSTAFSSON

  Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro

  MARIA RÅSTAM

  Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet

  KARIN NILSSON

  Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet

  JOAKIM DE MAN LAPIDOTH

  Stockholms centrum för ätstörningar

  LOUISE HÖGDAHL

  Kunskapscentrum för ätstörningar (Käts), Stockholm

  GUNILLA PAULSON KARLSSON

  Anorexi-bulimiverksamheten, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

  ELISABET WENTZ

  Gillbergcentrum, Göteborgs universitet

  ULF WALLIN

  Kompetenscentrum Ätstörningar Syd, Lund

  Annons
  Annons
  X

  Vi stödjer Frisk & Fris arbete med att stimulera den offentliga diskussionen om kroppsideal och motverka marknadsföring av magerhet. Men det är inte det enda problemet som behöver åtgärdas, skriver författarna. Bilden visar Miss Skinny-kampanjen.

  Foto: HANNA KIHLANDER Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X